Cigarrfabriksaktiebolaget Svecia

Ort: Malmö

Carl Magnus Jönsson (1845-1923) hade börjat inom tobaksindustrin 1856.
År 1886 blev han förste verkmästare vid Cigarrfabriken Unionen i Malmö.

Sedan Unionen uppgått i den Hellgrenska koncernen bildades den 29 september 1908 Cigarrfabriks- aktiebolaget Svecia med ett kapital om 15.000 kr.
Styrelsen bestod av Carl Magnus Jönsson och verkmästare Carl Swane, Malmö, samt fabriksverkmästaren Willy Swane i Norrköping.
Willy Swane avgick 1910 och ersattes av kontoristen Per Wilhelm Johan Nyman,
År 1915 inlöstes företaget av Svenska Tobaksmonopolet.

Personkoppling
Karl Magnus Jönsson