Cigarrfabriksaktiebolaget Alliance

Ort: Malmö

De första fabriksberättelserna från Cigarrfabriken Alliance är från 1883.
Företaget inregistrerades den 15 maj 1888 med Hugo Östen Carl Lindgren, Ehrenfried Magnus Ekström och John Jepson som ledare.

1884 års fabriksberättelse uppger 41 anställda varav 1 verkmästare,5 manliga arbetare, 30 kvinnliga arbetare, 1 man under arton år och 4 kvinnor under arton år. Det året tillverkades 1 500 000 st cigarrer till ett värde av 60 000 kr.
Fabriken låg på Södergatan 17.

John Jepson avgick ur företaget och ersattes av Johan Peter Adalrik Gruggel som den 29 maj 1888 ensam övertog företaget.

Den 29 november 1899 ombildades företaget till aktiebolag med 60 000 kr i kapital. I styrelsen ingick då grosshandlaren John Folkesson, direktör Rudolf Asp och fabrikören Johan Gruggel.

År 1900 lämnade Johan Asp styrelsen och ersattes av grosshandlaren Conrad Johnsson som utträdde 1902.
Han ersattes då av fabrikören Wilhelm Georg Happach.
Rudolf Asp ersattes 1904 av fabrikören Wilhelm Frost.
1906 utökades aktiekapitalet till 100 000 kr.
År 1909 sammanslogs företaget med Cigarrfabriksaktiebolaget Skandia i Landskrona.

Produkter:

El Dominio

 

 

Personkoppling
Karl Hugo Östen Lindgren
Johan Gruggel