Frick, Pehr (Pehr Fricks Fabriker AB)

Ort: Malmö

Pehr Frick bedrev ingen tobakstillverkning utan drev en fabrik som tillverkade cigarrlådor av cederträ åt olika cigarrfabriker.

Fabriken grundades 1857 av handlarna Pehr Frick (f. 28/5 1797, d. 23/6 1875), Oscar Frick, Rudolf Thomsson och C.H. Owenius under namnet Bolaget för cichoriefabrik och sågverk. Företaget låg i kvarteret Sågen vid Grönegatan.

1869 ombildades företaget till Pehr Fricks cikoriefabriks & sågverks aktiebolag och 1873 ändrades namnet till Pehr Fricks fabrikers aktiebolag.

1902 blev man en del av det nybildade Aktiebolaget Förenade Cikoriafabrikerna i Malmö. Efter det har man huvudsakligen ägnat sig att att tillverka cigarrlådor av äkta eller imiterat cederträ. 1907 hade man ett trettiotal anställda och försäljningen av cigarrlådor uppgick till 170 000 kronor. Företaget flyttade då till Excercisgatan

Pehr Frick avled 1875, C.H. Owenius 1878 och Rud. Thomsson år 1903. Aktiekapitalet uppgick till 240 000 kronor.

Den 1 juli 1930 upphörde fabrikationen då Svenska Tobaksmonopolet meddelade att man inte längre ämnade köpa fler cigarrlådor.

Som mest arbetade 35 arbetare vid fabriken och på 20-talet tillverkades 150 000 lådor per månad. Export skedde till Norge och Danmark.
I Danmark bestämde regeringen under statsministern och tidigare cigarrsorteraren Stauning att endast 25 % av cigarrlådorna fick tillverkas utanför Danmark varför exporten dit upphörde.

Vid nedläggningen av fabriken lät Svenska Tobaksmonopolet tillverka sina cigarrlådor vid stockholmsfabriken där och som skedde huvudsakligen med ihopsättning av halvfabrikat importerat från Amerika.

 

 

 

 

 

 

 

Kontoret i Pehr Fricks fabrik 1918. Disponent Nils Larsson, Kassör Nils Dahlvig och disponentens dotter, Signe Larsson, som sommarjobbar.

Foto från Margaretha Sandin, Malmö