Dahl. G. & Co.

Ort: Göteborg

Handelsmannen Gudmund Dahl (1739-1826) och skeppsklareraren Johan Håkan Leffler (1745-1813) drev med hallrättens tillstånd av den 14 september 1773 en snustillverkning under firma G. Dahl & Co.
Den obetydliga rörelsen upphörde 1778.
Gudmund Dahl var gift med Christina Kullman, f. 13/1 1751, d. 19/8 1814.

De hade barnen:

Maria, f. 2/7 1769, d. 7/9 1790
Jacob, f. 21/7 1770, d. 23/7 1819
Christina, f. 5/9 1771
Sven Abraham, f. 3/5 17773, d. 5/11 1838. Sedermera medicine doktor och professor.
Johannes, f. 20/9 1775, d. 29/4 1798
Nicolas, f. 25/8 1779, d. 27/4 1813
Isak, f. 20/7 1782, d. 28/2 1813
Peter, f. 1/9 1783, d. 8/3 1877
Daniel, f. 2/5 1786
Margareta Elisabeth,f. 18/8 1787, d. 5/9 1804
Anna Sophia, f. 27/12 1788