Cysch, Johannes

Ort: Göteborg

Cigarrarbetaren Johannes Baptist Cysch, f. 1825, erhöll efter det han blivit svensk medborgare tillstånd av magistraten den 16 oktober 1857 att tillverka cigarrer. Den obetydliga rörelsen upphörde 1864.