Collinius, Nils

Ort: Göteborg

Stadskassören Nils Collinius var under andra hälften av 1700-talet en av Göteborgs största tobaksplantörer.
Han erhöll den 11 februari 1767 tillstånd att tillverka snus och tobakskarduser. Någon tillverkningsuppgift har ej påträffats.