Cohlberg, Anders

Ort: Göteborg

Hökaren Anders Cohlberg drev med tillstånd av hallrätten i Göteborg en mindre snustillverkning under 1785.