Cigarrfabriken Phoenix, (Göteborg)

Ort: Göteborg

Anders Bernhard Johnsson, f. 1839 i Stockholm och död 1911, anmälde den 7 november 1867 att han ämnade driva fabriksrörelse under namnet Cigarrfabriken Phoenix I Göteborg.
Han upptog som kompanjon, Carl Evald Lilja(f. 1845) den 24 januari 1870.
Denne avgick ur företaget den 13 januari 1879 och öppnade egen cigarrfabrik i Alingsås.

Cigarrfabriken Phoenix var belägen vid Kronhusgatan 17 och på deras fakturahuvud var en bild av fabrikens exteriör samt två småbilder från interiören. Varumärket var en örn med utbredda vingar.

 

 

Publicerad i maj 1905

 

Vid Anders Bernhard Johnssons död 1911 övertogs firman av hans änka, Amanda Theresia.
Redan samma år överläts företaget åt A.B. Cigarrfabriken Phoenix och bolagsordningen antogs den 16 december 1911. Aktiekapitalet var
275 000 kr.

Styrelsen bestod av Nils Adolf Thorvald von Sneiden och Philip Bernhard Johnsson samt disponenten vid Alingsåsfilialen, Carl Gustaf Steiner. Filialen i Alingsås drevs sedan 1896 (se vidare under den orten).
Företaget uppgick den 1 januari 1913 i Förenade Svenska Tobaksfabriker.

 

Produkter
Absinth
La Cubana
La Planta
Munk
Phoenix
Rositta
Snödroppen

 

Personkoppling
Anders Bernhard Johnsson