Cigarrfabriken Lejonet

Ort: Göteborg

Johan Peter Gustafsson anmälde den 15 juli 1901 att han under firma Cigarrfabriken Lejonet ämnade tillverka cigarrer i Göteborg.

Några tillverkningsuppgifter har ej påträffats.