Cigarrfabriken Kronan

Ort: Göteborg

Mathias Kaplan arbetade som cigarrarbetare och prokurist hos firman Anna C. Mårtensson i Varberg.
Den 14 december 1896 anmälde han att han i Göteborg ämnade driva fabriks- och handelsrörelse under firma M. Kaplan. Han drev dessutom handel under firma Styfverns Cigarraffär.

1898 ändrades namnet till Cigarrfabriken Kronan och 1904 ändrades det till Cigarr- och Cigarrettfabriken Kronan, M. Kaplan.

1899 var företaget beläget vid Haga Nygata  och senare  vid Mellangatan 23 i Haga, Göteborg (numera rivet).
Den 1 januari 1913 uppgick företaget i Förenade Svenska Tobaksfabriker.

 

Produkter

Ambrosia
Cigarr-cigarretter
Crown Brand
Derwisch
Drott (med trämunstycke)
Guldkronan (Kronan)
Havanna-Cigarillos No. 1
Havanna-cigarretter utan paper (Kronan)
Isis
Kronan Blå
Silver Crown

Personkoppling
Mathias Kaplan