Cigarrfabriken Kongo

Ort: Göteborg

Carl Edvard Lilja var sedan 1870 kompanjon i Cigarrfabriken Phoenix i Göteborg.
Den 25 juni 1888 lät han inregistrera Cigarrfabriken Kongo i samma stad.

Den 23 januari 1890 lät änkan, Maria Teresia Lilja, inregistrera den under nytt firmanamn, T. Lilja, Cigarrfabrik. 1896 överläts rörelsen till Cigarrfabriken Phoenix som förlade tillverkningen till Alingsås.