Cigarrettfabriken Prince of Wales, A.B.

Ort: Göteborg

Firman AB Cigarrettfabriken Prince of Wales hade sitt ursprung från Isak Saposnikoff, f. i Ukraina 1853.
Han hade 1887 kommit till Göteborg och startat cigarrettfabriken Albertina Gustafsdotter. I företaget var han prokurist och egentligen dess verklige ägare. Då han ännu inte var svensk undersåte fick han inte driva eget företag.

Efter att i februari 1896 erhållit svenskt medborgarskap kunde han driva fabrikation under eget namn.

År 1897 deltog cigarettfabriken I. Saposnikoff med monter på Allmänna Konst- och Industriutställningen på Djurgården i Stockholm.

 

 

 

Förslag på monterns utförande. Monterns nummer var 1593 och som text i utställningkatalogen stod.

”1593 Saposnikoff, I Göteborg. Tillverkar cigaretter och tobak. !:a pris i Göteborg1894. Turkisk tobak och cigaretter”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1899 fanns Saposnikoff vid Torggatan 7. Den 13 juni 1908 övertogs företaget av hans hustru Sofia Saposnikoff.

Den 22 oktober 1908 antogs bolagsordningen för firman Prince of Wales med ett kapital om 20.300 kronor.
Styrelsen bestod av handlandena Axel Tage Stiberg och Isak Saposnikoff (teknisk chef) samt handelsbiträdet Harald August Jerndal.
Företagets fabrik låg på tredje våningen på Östra Hamngatan 13/Kronhusgatan.
Tillverkningsvärdet år 1908 var 18.000 kronor. Fabriken sysselsatte en manlig arbetare och 3-4 flickor.
Redan efter ett år avgick Stiberg och Jerdal och i deras ställe invaldes som direktör Einar Hugo Lundström (1877-1917) och Lars Emanuel Weibull.1910 ökades aktiekapitalet till 25.000 kronor.

År 1915 inlöstes företaget av Svenska Tobaksmonopolet och Isak Saposnikoff tillträdde senare en befattning som fabrikschef vid cigarettillverkningen hos Tiedemanns i Oslo.

Produkter

Prince of Wales

 

 

Personkoppling
Isak Saposnikoff

 

 

Cigarettfodral från Prince of Wales

 

Fickspegel med reklam.