Cigarrettfabriken Cuba Brand

Ort: Göteborg

Jag har inte hittat något material om A.B. Cigarettfabriken Cuba Brand i Göteborg förutom ett aktiebrev á 100 kronor som utvisar att fabriken fanns i början av 1900-talet.

Om någon tillverkning kom igång vet jag f.n. ej.