Cigarrettfabriken Basma

Ort: Göteborg

Den 5 augusti 1902 inregistrerades Cigarrettfabriken Basma av Gustaf Conrad Ahrenberg. Tillverkningsberättelse återfinns endast för år 1902.

Produkter
Basma

Personkoppling
Gustaf Conrad Ahrenberg