Carlsson, Petter

Ort: Göteborg

Hökaren Petter Carlsson drev med tillstånd av hallrätten en obetydlig snustillverkning i Göteborg mellan 1782-1791.