Byth, Johan

Ort: Göteborg

Johan Byth erhöll den 3 april 1797 privilegium av kommerskollegium att driva snus- och kardusfabrik i Göteborg.
Några tillverkningsuppgifter har aldrig påträffats.