Cock, C.L.

Ort: Landskrona

Överstelöjnanten och sedermera översten Corfitz Ludvig Cock (1759-1810) anhöll om tillstånd att anlägga tobaksfabrik i Landskrona.

Anhållan beviljades den 23 mars 1797, ”då en sådan inrättning kunde lända orten och det allmänna till förmån och nytta och i förmågo av 1723 års adeliga privilegier”.
Någon tillverkningsuppgift har icke påträffats.