Cigarr- och Tobaksfabriks AB. Skandia (Alliance & Skandia)

Ort: Landskrona

Bolagsordningen för Cigarr- och Tobaksfabriks AB. Skandia fastställdes den 14 juni 1889. Kapitalet utgjordes av 13.000 kr, vilket 1905 höjdes till 51.000 kr.

Styrelsen bestod av Olof Magnus Karlström, Anders Johan Oscar Petersson (verkställande direktör), August Wilhelm Olsson, Gustaf Cornelius Bohle och Ernst August Francke.

Francke utträdde ur firman 1891 och ersattes av fabrikören Povel Sörensson. Samma år blev Anders Petersson verkställande direktör. 1892 avgick Olof Karlström ur bolaget och ersattes av fabrikören Frithiof Olaugust Fernando Fuek.
1907 lämnade Feuk, Bohle och Olsson styrelsen och de efterträddes av Johan Alfred Nordström, Carl August Petersson och bokhandlaren Georg Pettersson.

År 1909 sammanslogs företaget med Cigarrfabriksaktiebolaget Alliance i Malmö och det nya firmanamnet blev firma Cigarrfabriksaktiebolaget Alliance & Skandia. Den nya bolagsordningen fastställdes den 22 mars 1909.
Aktiekapitalet utgjordes av 151.000 kronor och styrelsen bestod av grosshandlarna Anders Johan Oscar Petersson, Carl August Petersson och Johan Alfred Nordström samt direktörerna Johan Peter Adalrik Gruggel och Wilhelm Georg Hartman Happach, båda från Malmö.

1909 dog Johan Gruggel och ersattes 1910 av Görgen Wilhelm Frost i Malmö.
Direktör Happach lämnade styrelsen 1912 och efterträddes av konsul Carl Johan Anders Appeltofft i Landskrona.
Fabriken var belägen vid Tranchellgatan (kv. Hägern) och är numera ombyggd till bostäder.

Bland de mera kända märkena var cigarrerna Splendid, Torneo och Marca och röktobaken Landskrona Vapen.

Den 1 januari 1913 uppgick företaget i Förenade Svenska Tobaksfabriker.

(se även Cigarrfabriksaktiebolaget Alliance, Malmö)

Personkoppling
Johan Gruggel

 

Fabriken på Tranchellgatan (kv. Hägern) i Landskrona. Numera bostäder. Bilden är från 1910 och finns i Landskronas minnesbank.

 

Förpackning av tobaksvaror i lårar 1910. Bild från Landskronas minnesbank.

 

Cigarrullande män på fabriken Alliance & Skandia 1910. Bild från Landskronas minnesbank.

 

Kvinnor i cigarrtillverkningen på Alliance & Skandia år 1910.

Bilden från Landskronas minnesbank.