Ceylon cigarrfabrik

Ort: Landskrona

Grosshandlaren Hans Oskar Möller, f. 1871, hade 1895-1897 varit resanden för Cigarr- och Tobaksfabriken A.-B. Skandia i samma stad.
Sedan 1897 hade han bedrivit handel med råtobak och den 15 januari 1906 inregistrerade han Ceyloncigarrmagasinet, G. Tell.

Georg Tell, f. 1884, var till namnet innehavare av firman avgick 1909 för att syssla med hemfabrikation av cigarrer.
1913 blev han verkmästare vid den nystartade Göteborgs Nya Cigarrfabrik.

Den 13 december 1909 inregistrerade Hans Möller företaget Ceylon cigarrfabriken, H.O. Möller.

Som teknisk ledare var Bror Gustaf Adolf Andersson anställd.1915 inlöstes företaget av Svenska Tobaksmonopolet och Hans Oskar Möller blev då föreståndare för råtobakslagret i Dösjebro och ansvarade för svensktobaksuppköpen kring Landskrona 1915-1940.
Bror Andersson blev verkmästare vid Tobaksmonopolets cigarrfabrik i Malmö.

Mera kända märken hos Ceylonfabriken var cigarrerna Tipp, Topp, Tösen och Jubil.

År 1910 hade man 17 arbetare anställda och tillverkningen omfattade 462. 780 st. cigarrer till ett värde av 28. 511 kr.

Personkoppling
Hans Oskar Möller