Gjörloff, Eric

Ort: Landskrona

Direktören Eric Gjörloff (1732-1805) erhöll den 11 december 1766 tillstånd att tillverka snus och karduser i Landskrona.

Han var jämte Frans Suell i Malmö på sin tid Skånes främsta köpman. ”Landskrona handel levde och dog med honom”.
Efter hans död 1805 erhöll hans son Arvid (1767-1828) den 14 april 1806 resolution att övertaga rörelsen som lades ned 1811.

Eric Gjörloff föddes den 1 december 1732 i Malmö S:t Petri församling som son till timmermästaren Mattias Eriksson och Katarina Persdotter.

1753-1758 var han bodbetjänt i Landskrona och den 23 november 1763 erhöll han burskap i staden.
1778-1779 var han riksdagman
och sedan den 9 februari 1779 var han directeur i staden.

Han avled den 4 mars 1805 i Landskrona stadsförsamling och begravdes den 16 mars 1805 i Herslöfs församling. Som dödsorsak angavs gickt. Vid sin död var han ägare till en tredjedel av Landskrona. Han efterlämnade 79 000 riksdaler banko.

Han var gift, sedan 13 juni 1764, med Lovisa Sara Tauson, född 25 maj 1746 i Landskrona och död i vattensot 8 april 1808 i Landskrona.

Eric och hans hustru hade barnen:
Sara, f. 1764, gift med matematikprofessorn i Lund, Per Tegman
Berendth Mathias, f. 24/1 1766-17/1 1770
Arvid, f. 4/2 1767-31/10 1828, gift 13/3 1807 med Magdalena Sofia Schreil(f.17/7 1775-31/3 1875)
Hans Peter, f. c:a 1769
Lovisa, f. c:a 1771, gift med överdirektören i tullverket i Stockholm, M.F. Strübing
Gustav, f. c:a 1774

Eric Gjörloffs svärmor, Catharina Morian, levde i ett öppet kärleksförhållande (”i öppet konkubinat”) med borgmästaren. kommerserådet, riksdagsmannen 1751-1786 och tobaksmästaren Arvid Schauw.