Cigarrfabriken S:t Felix, Åmål

Ort: Åmål

Cigarrfabriken S:t Felix hade tidigare drivits som Åmåls Cigarrfabrik och Cigarrfabriken Standard.
Den 2 mars 1909 övertog verkmästaren och prokuristen i Cigarrfabriken Standard, Carl August Ringgren, verksamheten och drev den i sin omyndige son, Carl Eriks, namn.
Under firma Cigarrfabriken S:t Felix drev Carl Erik Ringgren verksamheten med sin far Carl August som prokurist.

Vid Ringgren d.ä. död 1914 gick företaget i konkurs.
Rörelsen inköptes av Ringgren d.ä. änka Ellen Ringgren (f. Persson 1864). Det drevs i liten skala tills det inlöstes av Svenska Tobaksmonopolet 1915.

Personkoppling
Carl August Ringgren