Cigarrfabriken Standard, Åmål

Ort: Åmål

Cigarrfabriken Standard utgjordes av den av Pehr Ossian Lundqvist övertagna Åmåls Cigarrfabrik.
Pehr Ossian övertog den den 15 augusti 1907. Den drevs bara i två år med en obetydlig tillverkning.
Tillverkningsvärde år 1908 var 19 625 kr och 9 arbetare.

Den 2 mars 1909 överlät han den till verkmästaren och prokuristen i företaget, Carl August Ringgren.
Firmanamnet ändrades till Cigarrfabriken S:t Felix.
(se mer under detta namn)