Amelberg, Anders

Ort: Åmål

Bruksägaren, grosshandlanden och rådmannen Anders Amelberg ( f. 1707) fick den 25 augusti 1741 tillstånd att starta ett tobaksspinneri i Åmål för att motverka olaglig införsel över norska gränsen. Vid samma år hade han rott i land en lönande affär med fläsk för vidare leverans till armén.
Amelbergs framgångsrika affärsverksamhet tillskrevs hans sympatier för hattpartiet.

Han var även en stor samlar av litteratur och hans samling omfattade genealogisk, ekonomisk och geografisk litteratur.
Han startade aldrig någon tillverkning. Amelberg var på sin tid ” stadens förnämste och besynnerligaste handlande” och han var även känd för sin oberäknlighet och vilda lynne.
Amelberg avled 1754.