Cigarrettfabriken Japan, Elis M. Ullman

Ort: Stockholm

Elis Magnus Ullman drev grosshandel och agentur i Stockholm. Den 25 februari 1905 anmälde han att han drev firma under namn Cigarrettfabriken Japan, Elis M Ullman i Stockholm.
Rörelsen var av obetydlig omfattning och låg 1907 vid Norrtullsgatan 37 och senare vid Upplandsgatan 64.
Cigarrettillverkningen upphörde efter några år

Personkoppling
Elis M. Ullman