Cigarrettfabriken Dubec

Ort: Stockholm

Direktören Axel Wilhelm Emil Rudolf Enell, f. 8/9 1859 i Karlstorp, Jönköpings län, inflyttade till Stockholm från Turinge församling i Södermanland och anmälde den 26 juli 1913 att han ämnade driva cigarrettfabrikation under firma Cigarettfabriken Dubec, Em. Enell.

Företaget var beläget vid Pipersgatan 14 på Kungsholmen (kv. Smaragden 8).
1914 hade företaget en verkmästare och åtta arbetare. Årshyran var på 900 kronor.

1915 hade företaget en verkmästare och en arbetare.
Egnell själv var då skriven på Hamngatan 36.
Rörelsen inlöstes av Svenska Tobaksmonopolet 1915.