Cigarr- och Cigarrettfabriken Aladdin, Stockholm

Ort: Stockholm

 

Rachmiel Perewosky som mellan 1901-1909 varit verkmästare hos Popoff övertog lokalerna vid St. Badstugatan 15 (nuv. Sveavägen, kv. Vargen)
Han bildade Aktiebolaget Cigarr- och cigarrettfabriken Aladdin. 1910 hade företaget fem arbeterskor anställda.

1911 var tel: a.t. 227 70
I styrelsen ingick Walter Bäckström, P.R. Norberg och Sven Grabe. R. Perewosky var teknisk chef. I och med Perewoskys död 1914 avvecklades verksamheten.

 

Tidningsnotis 10 november 1914.

 

Personkoppling
Rachmiel Perewosky
Walter Bäckström
Carl Herman Matulsky