Cigarrettfabriken Stambul (Stockholm)

Ort: Stockholm

Den 22 oktober 1901 grundades Cigarrettfabriken Stambul av Ernst Wilhelm Ludvig Johnson.
Den var belägen vid Klarabergsgatan 50 där nuvarande varuhuset Åhléns nu ligger.

Den 10 mars 1902 övertogs företaget av Aktiebolaget Cigarrettfabriken Stambul. Aktiekapitalet utgjordes av 75 000 kronor och aktierna var på 500 kronor styck.

Bolagsordningens första paragraf löd:

§ 1
”Detta bolag, som benämnes Aktiebolaget Cigarrettfabriken Stambul, har till ändamål att efter inköp af firman
”Cigarrettfabriken Stambul Ernst Johnson” och dess rörelse tillverka och idka handel med tobaksvaror.”

Styrelsen bestod av ingenjören Per Theodor Lundberg, direktören Birger Emanuel Lundström och ingenjören Karl Wolter Ljunggren som verkställande direktör.
Teknisk ledare var mellan 1901-1904 Schebel Groschinsky.

År 1906 gjorde företaget konkurs och tillverkningen övertogs av Aktiebolaget Holländska Tobakskompaniet.

Produkter
Suez

Personkoppling
Schebel Groschinsky
Karl Wolter Ljunggren