Cigarr- och tobaksfabriken Helsan

Ort: Hälsingborg

Ola Persson, f. 1855 i Tolånga församling, Malmöhus län, inregistrerade den 21 januari 1888 Cigarr- och Tobaksfabriken Helsan i Hälsingborg.
Till en början låg företaget i Hälsingborgs landsförsamling men flyttade 1890 Till Hälsingborgs stad, Tegelbruksgatan 27.
Ola Hansson bodde då i kv. Argus 16, Hälsingborgs stadsförsamling.
Tillverkning bedrevs till 1894.

1890 hade företaget fyra arbetare och tillverkade 15 000 kg diverse tobak till ett värde av 25 000 kr.

Sedan 1898 var han bosatt som f.d. fabrikör i Maria Magdalena församling på S:t Paulsgatan 28 B (kv. Hagen 6,7).
Därefter bokförs han i bilagan som frånvarande. 12/3 1908 avflyttar han till Göteborg.