Cigarr- och Tobaksfabriken Activ

Ort: Hälsingborg

Johan Philip Leonard Wennerberg lät den 28 januari 1895 inregistrera firman Cigarr- och Tobaksfabriken Activ.
Efter Wennerbergs död 1897 ombildades firman till aktiebolag med ett kapital om 50.000 kronor.
Enligt inregistreringen den 30 januari 1899 utgjordes styrelsen av disponenten Ernst Dölling, handlanden Gustaf Bernhard Andersson, båda i Hälsingborg och handlanden Johannes Lundblad i Tågarp.

År 1900 trädde företaget i likvidation.
År 1895 redovisas 20 arbetare och en tillverkning av 2.000 kg kardustobak och 55.000 st- cigarrer till ett sammanlagt värde av 26.500 kr.

Personkoppling
Johan Philip L. Wennerberg
Ernst Dölling