Christersson, S.

Ort: Hälsingborg

Den 7 maj 1689 beviljades
S. Christersson privilegium att driva spinneri i Hälsingborg.

Tillverkningsuppgifter har ej påträffats.