Cigaretter (Wilhelmsen)

Tillverkas av: NORGE, Wilhelmsen & Co

Cigaretter från andra världskriget gjord av norskodlad tobak.