Cigaretter Norskavlet (P.A. Larsen)

Tillverkas av: NORGE, Larsen, P.A., A/S

Cigaretter av norskodlad tobak från andra världskriget.