Cigaretter (Stavanger)

Tillverkas av: NORGE, Stavanger Tobakkfabrikk

Cigaretter tillverkade av norskodlad tobak under andra världskriget.