Cigaretter (Lloyd)

Tillverkas av: NORGE, Lloyd Tobakkfabrikk A/S

Cigaretter tillverkade av norskodlad tobak under andra världskriget.