Christofferson, Anders

Ort: Ystad

Anders Christofferson erhöll den 10 mars 1692 resolution att driva tobaksspinneri i Ystad. Några tillverkningsuppgifter har ej påträffats.