Andersson & Nordmark

Ort: Ystad

Den 25 maj 1908 grundade Johan Andersson, f. 1864 i Ystad tillsammans med Karl Fritiof Nordmark, f. 1845, en mindre tobakstillverkning. Båda hade tidigare arbetat vid Ystads Nya Tobaksfabriks AB.

Rörelsen låg vid Tullgatan 167 och hade telefon 560.
Som specialité angav man Handgjoda kvalitetscigarrer. Företaget inlöstes av Svenska Tobaksmonopolet 1915.

1890 bodde Johan Andersson med sin fru, Anna Fredrika Jönsson, f. 1868, i kvarteret Håkan i Ystad.

År 1900 hade familjen Andersson flyttat till kvarteret Stenkil 203-10 i Ystad samt utvidgats med barnen:

Sigrid Ingeborg, f. 1891 i Ystad
Gerda Elisabet, f. 1892 i Ystad

1890 bodde Karl Fritiof Nordmark, f. 1845 i Stockholm, i kvarteret Bacchus, 496-504 i Ystad, tillsammans med sin fru Charlotta Christina Mårtensson, f. 1850 i Stockholm.

1900 hade familjen utökats med fostersonen Carl Oskar Hugo f. 1899 i Köpenhamn, Danmark.

 

 

Produkter
Continent
Danilo
Flor de Inez
Harmoni
Jucunda