Sjöbeck, Johan

Ort: Lund

Handlanden Johan Sjöbeck erhöll den 6 september 1773 transportprivilegium på Carl Ludvig Allegres privilegium att driva tobaksspinneri i Lund.
Rörelsen bestod till Johan Sjöbecks död kring år 1800.