Cigarr- och Tobaksfabriken Balder. AB

Ort: Ystad

se. Ystads Nya Tobaksfabrik