Cederberg, Johan J

Ort: Mariestad

Johan Jacob Cederberg drev mellan 1812 och 1820 en snustillverkning av ringa omfattning i Mariestad.