Kihlbaum, Sven Abr.

Ort: Mariestad

Sven Abraham Kihlbaum, f. 1806 erhöll den 7 mars 1845 tillstånd att driva tobaksfabrik i Mariestad.
Den obetydliga rörelsen nedlades 1849.