Bromander, Pehr G.

Ort: Mariestad

Den 20 november 1837 erhöll bokbindaren Pehr Gustaf Bromander privilegium att i Mariestad tillverka snus och kardustobak.
I 1840 års redogörelser nämns att han tillverkat 27 skålpund av en snussort benämnd ”tandpulver”.
Rörelsen bedrevs i hans fastighet n:r 76 och 77 i staden.
1846 nedlades den obetydliga rörelsen.