Billvall, Claes

Ort: Mariestad

Överinspektören Claes Billvall erhöll den 21 april 1809 tillstånd att starta snusfabrik i Mariestad.
Den 14 april 1817 erhöll handlanden Nils Ahlin transportprivilegium på företaget som då flyttades till Linköping men det förefaller ej som någon produktion kom igång efter flytten.