Berlin, L

Ort: Mariestad

Sadelmakare L. Berlin erhöll den 14 november 1843 privilegium att tillverka snus och karduser i Mariestad.
Den obetydliga rörelsen upphörde redan 1844.