Cederberg, Anders

Ort: Karlshamn

Anders Cederberg erhöll den 19 mars 1798 tillstånd av hallrätten att anlägga snustillverkning i Karlshamn. Den oansenliga rörelsen nedlades kring 1806.