Burmeister, Lars

Ort: Karlshamn

Handelsmannen Lars Burmeister, död 1741, erhöll resolution den 14 december 1705 att driva tobaksspinneri i Karlshamn. Han blev ålagd att upparbeta minst 3 000 skålpund tobaksblad per år.
Några tillverkningsuppgifter har ej påträffats.