Carlsson, Carl Chr.

Ort: Karlskrona

Murarmästaren Carl Christian Carlsson anhöll, då yrket gick dåligt i staden, att få tillverka snus och karduser. Detta bifölls den 23 september 1823. Han var bror till tobaksfabrikören och sedermera blåsintrumentfabrikören Petter Anders Carlsson.
Carl övertog verktyg och redskap från Johan Jacobsson som övertagit Petter Carlssons tobaksfabrikation 1815 och nedlagt den 1822.
Carl Carlssons fabrikation var oansenlig och upphörde kring 1827.