Carlsson, Petter A.

Ort: Karlskrona

Petter Anders Carlsson erhöll den 15 april 1812 privilegium att tillverka snus och karduser i Karlskrona.
Han överlät rörelsen den 1 maj 1815 på handlanden Johan Eric Jacobsson som drev tillverkning till 1822.

Då Carlsson slutat med tobakstillverkning övergick han på äldre dagar att tillverka blåsinstrument och han innehade sannolikt Sveriges första fabrik för sådana instrument.
I fabriksberättelsen från 1838 nämns:
”P.A. Carlssons stora och nästan allmänt kända skicklighet i sitt yrke förtjänar uppmärksamhet från högre ort, så mycket hellre som denne rättskaffens man icke själv söker väcka uppseende med sitt konstnärssinne, vilket han först i äldre åren genom flit och arbetsamhet utbildat och därefter i flera år åt de fleste regementer förfärdigat blåsinstrumenter av den fullkomligaste och renaste art samt besparat deras köpande utrikes”. Carlsson avled 1842.