Brunstedt, Pehr

Ort: Västervik

Pehr Brunstedt började med hallrättens tillstånd år 1794 att mala snus i Västervik.
Rörelsen var obetydlig och nedlades i början av 1800-talet i samband med att Brunstedt avflyttade från Västervik.