Fallenius & Engström

Ort: Västervik

Den 27 april 1812 erhöll rådman Carl magnus Fallenius och David Engström privilegium att tillverka tobak i Västervik.
Kring 1817 nedlades den obetydliga rörelsen.