Bauman, Johan Chr.

Ort: Västervik

Rådmannen och postmästaren i Västervik, Johan Christopherson Bauman, anhöll 1723 att få anlägga ett tobaksspinneri i staden och som skäl angavs att de var 20-30 mil till det närmaste tobaksspinneriet. Hans ansökan bifölls den 24 oktober 1723. Privilegiet kom aldrig att utnyttjas då Johan Bauman den 15/10 1726 omkom genom drunkning och ”liket fants ej igen”.

Johan Bauman var född 6/1 1677 i Västervik som ett av elva barn till Christopher Hansson Bauman (1648-1721) och Ingrid Johansdotter.

Fabrikationen påbörjades senare av änkan Maria Bauman, f. Böök, (f. 1678 i Västervik som dotter till borgmästaren , rådmannen och postmästaren, Lars Böök (d. 1740) och dennes hustru Margareta Bergman.
Lars Böök kom ursprungligen från Vasa i Finland där han 1722 erhållit privilegium att driva tobaksspinneri. Han blev även partner i det västervikska spinneriet.

Maria Bauman anhöll den 21 november 1734 att på sin syster, jungfru Eva Böök och tobaksmanufakturisten Henrik Wilhelmi, ”med vilken berörda hustru är sinnad träda i äktenskap”, få transportera sin avlidne mans fabrik, vilket beviljades under ovannämnda datum.

Anledningen till överlåtelsen torde vara att Lars Böök drabbats av ett slaganfall och var oförmögen att arbeta och att Maria Bauman ingått äktenskap med Henrik Wilhelmi och ämnade överflytta till Stockholm där Henrik Wilhelmi år 1730 fått tillstånd att anlägga tobaksfabrik.

Eva Böök upprätthöll under flera år postmästarbefattningen i Västervik samtidigt som hon drev tobaksspinneriet. 9/5 1744 gifte hon sig med dåvarande kontrollören vid stora sjötullen, den berömde latinske skalden och professorn Anders Nicander (f. 29/8 1707 i Näshults socken, Jönköpings län, d. 8/3 1781 i Västervik).

Efter Eva Bööks död (17/6 1745 enligt Svenskt Biografiskt Lexikon och 1753 enligt Angelin) fick Nicander resolution att överta företaget eftersom äktenskapet var barnlöst.
Till kompanjon upptog han handlanden och rådmannen Georg Mächel (1712-1777).

Under den svåra ekonomiska krisen i slutet av 1760-talet gick företaget, som nu kallades George Mächel & Comp., och antagligen ägdes av Mächel ensam, allt sämre, och gjorde 1769 konkurs.
Spinneriet inköptes på offentlig auktion av kusinen, handlanden och rådmannen Diedrich Mächel (1711-1775) och handlanden Hans Hultman, vilka aldrig kom igång med någon produktion.

Personkoppling
Henrik Wilhelmi